POLITYKA JAKOŚCI

POLITYKA JAKOŚCI
„BOCHEN” PIEKARSKO-CIASTKARSKIEJ SPÓŁDZIELNI PRACY
W GDYNI

Marka ,,BOCHEN’’ Piekarsko – Ciastkarskiej Spółdzielni Pracy powinna być rozpoznawalna i ceniona, zarówno przez Konsumentów jak i Pracowników jako najwyższa wartość. Poprzez nasze działania będziemy dążyć do lepszego wizerunku Spółdzielni. Chcemy, aby wyroby spełniały oczekiwania Konsumentów, by smak pieczywa powodował przyjemne doznania. Będziemy dążyć do tego, aby Konsument wiedział, że stosujemy zarówno tradycyjne,
jak i nowoczesne technologie wytwarzania pieczywa.
Zarząd zapewnia spełnianie wymagań prawnych dotyczących wyrobów, jak również wymagań wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy załogi. Ponadto zapewnia stałe doskonalenie procesu wytwarzania pieczywa oraz zarządzania Spółdzielnią (w tym wymagań systemu zarządzania jakością).
Ponadto Spółdzielnia „BOCHEN” określiła kontekst swojego działania, uwzględniając zarówno czynniki zewnętrzne jak i wewnętrzne, które dotyczą podstawowej działalności organizacji.
By móc w skuteczny sposób osiągnąć cel główny, Zarząd podjął decyzję
o wdrożeniu systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015, który jest ciągle doskonalony.
Pracownicy są zapoznani z niniejszą polityką jakości, dzięki czemu wspólnie i efektywnie mogą realizować wyznaczone zadania.
Polityka jakości jest systematycznie poddawana przeglądom oraz aktualizowana.
Pracownicy ,,BOCHEN” swoim postępowaniem kierują się uczciwością wobec Konsumentów, urzędów oraz konkurentów.

Prezes Zarządu
Henryk Bieliński
Gdynia, 01.06.2020 r.

Nasze wyroby znajdziesz w całym Trójmieście, Wejherowie, Redzie, Rumi oraz Tczewie
szukaj etykiety i regału ze znakiem firmowym Bochna
Masz uwagi?
> Ankieta